เมล็ดพริกหวานสีเหลืองสเวน Sven RZ 1000เมล็ด

5,100 ฿ 5,050 ฿